De Zoed – Boerhaavewijk

De ZOED nieuwsbrief – april 2020

Versterking eerste lijn: “ Krachtige Basis Zorg

“ De eerste lijn” in de gezondheidszorg bestaat uit zorgverleners waar je als burger/patient rechtstreeks naar toe kunt gaan. Dit zijn onder andere huisartsen, tandartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en apothekers.
 
U heeft ongetwijfeld (de laatste jaren) meegekregen dat er steeds meer zorgvragen uit het ziekenhuis verplaatst moeten worden naar “ de eerste lijn”.
Vroeger mocht je rustig een week in het ziekenhuis liggen na een heupoperatie of hartinfarct. Ervaringsdeskundigen (diegenen die het hebben meegemaakt) weten maar al te goed dat dit niet meer het geval is.
 
 
Vanuit de huisartsgeneeskunde merken wij op dat de druk op ons toeneemt: meer patiënten /cliënten, minder ruimte, meer personeel en minder tijd. Onze uitdaging daarbij is steeds: professionele (goede), laagdrempelige (voor iedereen), medische zorg leveren aan de mensen in onze wijk. In de loop van de jaren zijn er praktijkondersteuners huisarts (POH) gekomen voor chronisch zieken (suikerziekte, longziekte, hart en vaatziekte), ouderen, geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) en meer recentelijk nog POH-jeugd.
 
Daarnaast horen en merken we steeds dat de zorgkosten toenemen: zorgpremies en het eigen risico nemen toe en daardoor wordt voor veel mensen verwijzing naar de specialist (tweede lijn) minder wenselijk en soms zelfs niet mogelijk.
 
Bij ons project KRACHTIGE BASISZORG proberen wij de eerste lijn zo sterk mogelijk te maken: we gaan nog nadrukkelijker op zoek naar onze samenwerkingspartners, zoals het sociale wijkteam, centrum voor jeugd en gezin, fysiotherapeuten, verloskundigen en apothekers om snel (korte lijnen) de juiste zorg op het juiste moment en plek te kunnen bieden. Een voorbeeld kan zijn: een persoon die zich bij de huisarts meldt met hoofdpijnklachten. Als na een gesprek blijkt dat deze persoon veel schulden heeft en zijn hoofdpijn daarmee te maken heeft, is het wellicht beter om te kijken hoe we deze persoon kunnen helpen met het oplossen van de schulden dan deze persoon te verwijzen naar de neuroloog.
 
Praktisch gezien kan dit betekenen dat u bij de hulpverleners in de eerste lijn soms een ander soort vraag krijgt dan dat u wellicht had verwacht. We nodigen u dan ook uit om met ons in gesprek te gaan als er ook andere zaken zijn die een rol kunnen spelen bij de zorgvragen die u heeft. Samen kunnen we dan kijken wat de juiste stap is bij uw vraag. Natuurlijk zullen we als huisarts ook altijd blijven kijken naar de medische vraag en u daarmee zo goed mogelijk ondersteunen. Krachtige Basis Zorg wil daarmee naar de complete zorgvraag kijken. 
 
Vincent Puite, Huisarts


Apotheek nieuws

De apotheek is de meest laagdrempelige zorgvoorziening in de wijk. Bekend is dat mensen bij ons terecht kunnen voor het afhalen van medicijnen met bijbehorende voorlichting, het stellen van vragen over medicijnen en het verkrijgen van advies over zelfzorgproducten. Door het concept van Zorgverleners Onder Een Dak, waarbij wij in hetzelfde pand zitten als o.a. huisartsen, diëtisten, trombosedienst, thuiszorg en fysiotherapie, zijn de lijnen tussen de zorgverleners kort. Er kan snel overlegd worden over uw situatie, waardoor we u samen voorzien van de beste zorg.
 
Het takenpakket van de apotheek reikt echter verder dan het werk aan de balie. Veelal op de achtergrond zorgen apothekers er voor dat patiënten geneesmiddelen veilig en effectief gebruiken.  Elk persoon heeft een uniek lichaam. Dit maakt de behandeling met geneesmiddelen ingewikkeld. Apothekers kennen de medicijnen en weten wat het in het lichaam doet. Voor de patiënt is de apotheker het eerste aanspreekpunt voor vragen over geneesmiddelen. 
 
Buiten dat ieder lichaam uniek op geneesmiddelen reageert denkt ook niet iedere patiënt hetzelfde over geneesmiddelen. Elke patiënt heeft een eigen kijk op zijn aandoeningen en de behandeling ervan. Steeds meer organiseren apotheken de zorg vanuit de behoefte van iedere patiënt. Hierbij nemen de ZOED-apotheken een actieve rol in. In het kader van ons project ApotheCare richten wij ons op het opmerken van de zorgbehoefte van de (kwetsbare) ouderen in de wijk. Een farmaceutisch consulent en apotheker benaderen patiënten en gaan thuis persoonlijk met ze in gesprek. Tijdens dit gesprek worden de wensen en problemen rond medicijngebruik in kaart gebracht. Het uiteindelijke doel is verbetering van de medicatie naar de behoefte van de patiënt. Veelal wordt hierin samengewerkt met andere zorgverleners, met name de huisartsen. Ook wordt besproken aan welke diensten de patiënt behoefte heeft, zoals het leveren van medicijnen via herhaalservice of op een weekrol en/of het bezorgen van medicatie.
 
In mei dit jaar zijn we in Schalkwijk Apotheek ook gestart met het Farmabuddy project. Dit betekent dat ernstig zieke patiënten, die extra intensieve zorg nodig hebben op het gebied van medicijnen of wondverzorging een vaste contactpersoon krijgen. Dit team van apotheekbuddy’s staat klaar voor de patiënt en hun mantelzorgers. Ze denken met u mee en overleggen met uw zorgverleners om u in die moeilijke tijd de beste zorg te kunnen verlenen. Voelt u zich aangesproken neemt u dan contact op met Schalkwijk Apotheek. 


NPCB nieuws

Krachtige basiszorg:
Krachtige basiszorg is een vernieuwende integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. Ze delen kennis en informatie en gaan met de klant op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. Het resultaat? Professionals kunnen beter hun werk doen, klanten plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat en de zorgkosten verminderen significant! 
 
Het NPCB is een groot voorstander van een krachtige basiszorg. Indien nodig, hebben wij overleg met de huisarts, om er zorg voor te dragen dat de patent op de juiste plek is en bij de juiste hulpverlener. Ook vindt er overleg plaats indien het nodig is om inzicht te krijgen in de hulpverleningsgeschiedenis van de patiënt. Dit overleg is niet gestandaardiseerd, maar vindt plaats als het nodig is. 
 
Het echt doen
Krachtige basiszorg vraagt van professionals een nieuwe manier van kijken, leren en werken. De aanpak houdt meer in dan afspraken met elkaar maken. De kracht ligt ‘m in het doen! Betrokken professionals organiseren ‘inloopspreekuren’ bij elkaar, spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en overleggen waar nodig.
 
Als zorgverleners in de huisartspraktijk patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden beter in beeld hebben en hun communicatie op hen afstemmen, blijkt dat ze elkaar beter begrijpen. Dan worden eventuele andere problemen ook beter zichtbaar, zoals sociale problemen gerelateerd aan financiën, wonen en werk en de bijbehorende stress. Samenwerking met partners buiten de huisartsenpraktijk is daarom belangrijk
De voorbeelden in deze praktijken laten zien dat samenwerking in de wijk op verschillende manieren en met verschillende partners vorm krijgt. Door te achterhalen waarom bepaalde patiënten steeds terugkomen en de behandeling bij hen niet aanslaat, gecombineerd met samenwerken met andere partners in de wijk en het kennen van elkaars aanbod, kunnen patiënten beter verwezen worden naar de best passende zorg en ondersteuning.
Zorgverleners ervaren dat dat deze partners van meerwaarde kan zijn. “Eindelijk hebben we deze patiënten iets te bieden. Dit vraagt geen extra tijd, wel een andere manier van werken.
Krachtige basiszorg werkt!
Professionals ervaren meer voldoening in hun werk omdat ze beter weten hoe te handelen. 
Cliënten ervaren een betere gezondheid doordat ze serieus worden genomen en weten hoe in beweging te komen.


Overig nieuws

  • De ZOED Boerhaavewijk vanaf september 2019 vijf dagen per week geopend is?
  • De gemeente Haarlem komend jaar een zorgverzekering aanbiedt? Deze is wellicht in de basis iets duurder als sommige andere verzekeringen maar heeft enkele belangrijke voordelen waaronder het wegvallen van de eigen bijdrage. Meer info op https://www.gezondverzekerd.nl/ gemeente/haarlem/#!/pakketten
  • Dat De ZOED Schalkwijk komend jaar op donderdagavond geopend tot 19 uur geopend is? Huisarts, apotheek en fysiotherapeut zijn bereikbaar voor mensen die overdag eigenlijk niet kunnen.
  • Dat er in De ZOED Schalkwijk in het nieuwe jaar een Stoppen met Roken coach werkzaam zal zijn? Deze speciale coach heeft afgelopen jaar veel mensen helpen stoppen met roken in huisartspraktijk Leonard Springer en gaat haar werk dus, wegens succes, uitbreiden.

Contact gegevens De Zoed:

Schalkwijk Apotheek 
Tel: (023) 535 93 60 
info@schalkwijkapotheek.nl 
Apotheek Molenwijk 
Tel: (023) 533 18 20 
info@apotheekmolenwijk.nl 
Huisartsenpraktijk Puite
Tel: (023) 533 15 92 
Huisartsenpraktijk Israel 
Tel: (023) – 536 11 35 
Fysiotherapie FysioExpert 
Tel: (023) 545 07 51 
info@fysioexpert.nl 
Huisartsenpraktijk Blank 
Tel: (023) 536 28 01 
Verloskundigenpraktijk 
Het Ooievaarsnest 
Tel: (023) 571 44 37 
Huisartsenpraktijk van Vliet 
Tel: (023) 533 82 59 
NPCB Psychologen 
Tel: (023) 557 75 01 
info@npcb.nl 
Verloskundigenpraktijk 
Het Ooievaarsnest 
Tel: (023) 571 44 37 
NPCB Psychologen 
Tel: (023) 557 75 01 
info@npcb.nl 
De ZOED Boerhaavewijk
Huisartsenpraktijk Puite
Tel: (023) 2001255
Louis Pasteurstraat 2b
2035 RM Haarlem
Fysiotherapie FysioExpert 
Tel: (023) 545 07 51 
info@fysioexpert.nl 
Boerhaavewijk Apotheek
Louis Pasteurstraat 2A
2035RM Haarlem
T: 023-2001244
F: 023-5361444
Fysiotherapie SanTwee 
Tel: (023) 535 45 80 
algemeen@fysiosantwee.nl 
Medial diagnostisch centrum      
Tel: (023) 890 87 99      
mail@medial.nl      
Buurtzorg      
Tel: (06) 51 42 35 60