Boerhaavewijk Apotheek

Levering in medicijnrol

Gebruikt u langdurig meerdere medicijnen?

Iedereen die medicijnen gebruikt, zoekt een manier om dit in te passen in zijn/haar dagelijks leven. Indien u meerdere medicijnen gebruikt, kan het zijn dat u hiervoor graag een hulpmiddel wilt. Dat is precies waar de medicijnrol voor bedoeld is.

Wat is een medicijnrol?

De medicijnrol werkt volgens hetzelfde principe als een weekdoos, waarbij de medicijnen worden uitgezet per dag en innametijdstip. Hierbij worden uw medicijnen per innamemoment verpakt in een doorzichtig zakje. Op elk zakje staat uw naam, de datum en het tijdstip van inname, de namen van de medicijnen en hoe de medicijnen eruit zien. U hoeft alleen te letten op de juiste datum en het tijdstip van inname.  Op het moment van inname, scheurt u het zakje van de medicijnrol. U weet dan zeker dat u alle medicijnen volgens het voorschrift van uw arts gebruikt.

Voordelen

  • Bevordert veilig en juist medicijngebruik
  • Geen grote voorraden meer in huis
  • Minder verspilling van medicijnen
  • Handig om mee te nemen

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

× WhatsApp