Boerhaavewijk Apotheek

Restanten medicijnen

Gooi oude medicijnen niet bij het huisafval, dat is slecht voor het milieu.

Heeft u medicijnen die u niet meer gebruikt of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken? Dan kunt u deze (gratis) bij ons inleveren. Wij laten deze medicijnen vernietigen met het chemisch afval.