Boerhaavewijk Apotheek

Prijs en vergoeding medicijnen

Veel medicijnen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Elke maand sturen we de rekening van de geleverde medicijnen naar uw zorgverzekeraar. De eerste 385 euro betaalt u zelf, dat is het eigen risico.

Steeds vaker worden medicijnen niet meer (volledig) vergoed. Wanneer een geneesmiddel zelf betaald moet worden verzoeken wij u de betaling in de apotheek af te rekenen. U kunt bij ons alleen pinnen. Het is ook mogelijk om een automatische incasso af te geven, dan schrijven we het bedrag automatisch van uw rekening af.
Voor sommige geneesmiddelen moet u bijbetalen. Dit heet een eigen bijdrage. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u achteraf van uw zorgverzekering. De eigen bijdrage is maximaal 250 euro per jaar. Dit staat los van uw eigen risico.

Als apotheek streven we ernaar om de kosten van medicijnen waar mogelijk te beperken. De kosten van de gezondheidszorg blijven namelijk stijgen. Daarom leveren wij zo veel mogelijk merkloze merkmedicijnen en zo min mogelijk (dure) merkmedicijnen. Dat is ook een voordeel voor u: als de kosten binnen het eigen risico vallen, betaalt u minder.
Een merkloos medicijn is een soort ‘kopie’ van een merkmedicijn. Het bevat dezelfde (hoeveelheid) werkzame stof, verpakt in een ander jasje. Er is dus geen verschil in de werking van de medicijnen. De overheid controleert of het merkloze medicijn net zo goed werkt als het origineel. En of het aan dezelfde eisen voldoet. Pas dan mogen patiënten het gebruiken.

Meer informatie over de prijs en vergoeding van medicijnen kunt u vinden op: apotheek.nl

× WhatsApp